Poolse bibliotheek
Biblioteka Polska

NLPL

GGZ Keizersgracht – Centrum Zdrowia Psychicznego w Amsterdamie
http://www.ggzkeizersgracht.nl/

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze
http://www.haga.polemb.net/

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
http://wspolnotapolska.org.pl/

created by PawelDesign.com