HOME SHRINES/KAPLICZKI DOMOWE – wernisaż i warsztaty

Date: October 13, 2023
Time: 5:00 pm - 7:00 pm
events

Z wielką przyjemnością zapraszamy na otwarcie wystawy Moniki Nęckiej  HOME SHRINES/KAPLICZKI DOMOWE. 

Wydarzenie będzie się składać z dwóch części. O godzinie17:00 zapraszamy wszystkie dzieci na poprzedzające otwarcie warsztaty, a o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy. 

Artystka o wystawie opowiada tak “Wystawa KAPLICZKI DOMOWE to efekt wsłuchania się w historię osoby, rodziny, miejsca. To ujęcie w formę emocji I myśli towarzyszących spotkaniu. Każda inna, każda osobista. I, mam nadzieję, że każda uważna I zapraszająca do wsłuchania się w osobiste narracje życia bliskich osób.”

Warsztaty DO-POWIEDZIANE DO-RYSOWANE DO-KLEJONE warsztaty wobec wystawy KAPLICZKI DOMOWE. Zapraszam dzieci do uzupełnienia rozpoczętych przeze mnie prac, tak, aby stały się naszym wspólnym dziełem.

Monika Nęcka to doktor nauk humanistycznych, oraz metodyk edukacji artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorką programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Stale współpracuje z Uniwersytetem Jagielloń­skim, Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Cen­trum Kultury, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Gaudium et Spes, Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Mło­dzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Prowadzi warsztaty artystyczne i edukacyjne zapoznając uczestników w różnym wieku z ma­terialnym i niematerialnym dziedzictwem kultu­rowym. Na polu sztuki bada związki tożsamości osoby z możliwościami jej wizualnego wyrazu.