Wystawa Beaty Marcinkowskiej “Venus My Friend”

Date: October 4, 2019
Time: 12:00 am - 12:00 am
archiwum

Beata Marcinkowska mieszka i pracuje w Łodzi. Artystka, animatorka sztuki. Doktor sztuki w dyscyplinie sztuki piękne. Uprawia twórczość intermedialną, w której zajmuje się różnorodnymi aspektami życia współczesnego człowieka, jego tożsamości i przypisanych jej kulturowo cech, a także symboliki ciała w dzisiejszych czasach. Realizuje własne projekty artystyczne – obiekty, instalacje, kolaże, land art i performance. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz akcjach artystycznych, działaniach transmedialnych i sitespecific w Polsce i zagranicą. Projektuje i prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizuje autorskie projekty artystyczno – społeczne na rzecz mieszkańców Łodzi. Bierze udział w konferencjach i sympozjach poświęconych edukacji artystycznej. Jest również autorką i współautorką licznych publikacji, w tym podręczników i ćwiczeń szkolnych wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN oraz WSiP. Jest członkinią Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja, a także Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA (International Society Education through Art afiliowanego przy UNESCO), w którym w latach 2014 – 18 pełniała funkcję sekretarza. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, gdzie również kieruje Katedrą Działań Intermedialnych i Edukacyjnych. Od 2018 roku działa z międzypokoleniową grupą kobiet artystek i teoretyczek sztuki Frakcja. Interesuje się rozwojem osobistym, pogłębianiem uważności oraz świadomości własnego ciała i głosu. W wolnym czasie praktykuje jogę, tai chi, a także eksperymentuje z głosem.


Na wystawie prezentowane są prace z 2018 i 2019 roku. Autorka przedstawia w nich zmultiplikowany wizerunek Wenus z Willendorfu – symbol prehistorycznego piękna, który na pewno daleki jest od wyobrażeń estetycznych dotyczących współczesnej kobiety. Jest to przedstawienie kobiety o pełnych kształtach – kobiety, która dziś może być uważana za otyłą, ale w czasach prehistorycznych była synonimem zdrowia i siły. Kojarzyła się z dobrobytem, a także z płodnością. Było to prawdopodobnie jedno z pierwszych marzeń na temat idealnej kobiety.

Patronat nad wystawą objął Honorowy Konsul RP Otto van Veen.